מאמרים

כלכלת הבית - חלק II

יש מספר גורמים המבדילים בין המשכנתאות השונות, ביניהם, סוג הריבית- האם היא קבועה, משתנה, או צמודה לפריים, מה הוא בסיס ההצמדה- למדד, לדולר, לשקל, לאירו או שאין הצמדה כלל וכלל ומה הוא מסלול הפירעון- האם הוא שוטף חודשי בתשלום קבוע, האם הוא מסלול תשלום יורד או בפירעון שוטף.

במידה ויש סכום שאנו עתידים לקבל מתוכנית כלשהי, ייתכן וכדאי לנו לקחת הלוואה במסלול גמיש יותר, כזה המאפשר פירעון מוקדם של ההלוואה ללא קנס פירעון מוקדם, גם אם קרה ולקחנו מסלול קבוע, יש דרך לפדות את ההלוואה במידה וקיבלנו סכום כספי כלשהו, שווה לנו לבדוק מה הם תנאי הפירעון המוקדם.

כל חשיבה עתידית בלקיחת משכנתא ובדיקה של כל השיקולים האפשריים, יכולה לחסוך לנו הרבה כסף בתשלומי המשכנתא ובכך אנו יכולים לשלוט טוב יותר בהוצאות שלנו לעומת ההכנסות, גם אם לא למדנו בשיעור כלכלה.

חזרה לחלק ראשון